• Untitled-1.jpg
  • Untitled-2.jpg
  • Untitled-3.jpg

   

       پروژه شبكه ملي راداري با هدف پوشش سطح كل كشور در سال 1383 آغاز و همچنان در حال اجرا مي باشد.


  تجهيزات راداري از شركت اروپايي گماترونيك تهيه شده و كارهاي جانبي سايت ها توسط پيمانكاران و مشاوران داخلي به انجام رسيده است.

  پس از بررسي هاي صورت گرفته توسط كارشناسان و در نظر گرفتن توپوگرافي، مسير حركت پديده هاي هواشناسي در كشور، اهميت اقتصادي و سياسي منطقه و ... محل قرار گيري رادارها مكان يابي شد. و پوشش راداري زير بدست آمد

      تصوير پوشش راداري

  ضمن اعلام آمادگي براي همكاري با مراكز علمي و ارائه داده هاي مربوط به رادار، از همكاري و نظرات كليه متخصصان و دانشگاهيان محترم استقبال مي شود

   


                   با تشكر
  مديريت پروژه شبكه ملي راداري كشور

   

  Design By Data gostar Web Ara

  Please publish modules in offcanvas position.

  Web Ara Co